Överför talat språk till skriftspråk

transkriberingEn transkribering innebär att man överför talat språk till skriftspråk. Vanligen används en transkribering när man vill att en intervju skall skrivas om till en artikel eller dylikt. Det är viktigt att komma ihåg att det talade ordet och det skrivna skiljer sig till en stor del. Många använder naturligt utfyllnadsord såsom ”så” eller ”liksom” till en stor del i det talade språket, vilket kan verka störande i det skrivna ordet.

En intervju som har tagits upp på band eller som skall transkriberas direkt ifrån radio- eller tv-program blir oftast mycket annorlunda i skriftspråk. Det är svårt att översätta ”hummanden” och harklanden varför dessa ord helt uteslutes. Vidare bör skriftspråket inte innehålla störande moment såsom upprepningar eller ovidkommande ljud. Mimiken faller helt bort i skriftspråken då minspel inte kan översättas i ord, vilket därför kan göra skriftspråket en del fattigare än den talade versionen.

Anlita en firma för din transkribering

På nätet finns det en möjlighet att hitta en firma som erbjuder billig transkribering. Man bör vara noggrann med sitt val av företag då det finns en varierande kvalitet mellan firmorna, speciellt om materialet härstammar ifrån utlandet. I det fallet kan det vara bra att undersöka om företaget är specialutbildat inom översättningar av olika språk. Det är mycket störande att få en text bristfälligt översatt med ord som felaktigt används i skriftspråket vilka har liknande betydelser.

Vissa ord kan till och med anses vara kränkande och/eller stötande om de används i felaktiga sammanhang. Formuleringen av olika meningar bör därför noggrant bestämmas så att den skrivna intervjun inte innehåller ord som kan liknas vid slang eller svordomar. Man skall komma ihåg att en transkribering aldrig kan bli exakt likadan som det talade ordet eftersom vissa sagda ord inte kan omformuleras på ett korrekt sätt till skrivform.