Vad innebär det att transkribera texter?

läs mer om att transkriberaAtt få något transkriberat innebär att man själv eller någon annan, skriver ner det som sägs på en ljudfil oavsett hur lång ljudfilen är.
Det finns olika sätt att transkribera och vad man väljer är upp var och en och vad man ska ha det transkriberade manuset till. Oftast är det också tidstämplat vad som sägs när.

Exakt vad som sägs

Det vanligaste är att man skriver ner exakt allt som sägs och då även utfyllnadsord och ljud så som em, o, eh och så vidare. Det är även hostningar, nysningar, pappersprassel och mycket mer. Detta används oftast vid rättsliga instanser samt vid intervjuer och liknande. Det är för att ljuden i sig berättar om situationen och hur personen beter sig.

Endast tal

Detta är utan utfyllnadsljud som kan vara störande att läsa, beroende på vad som transkriberas och dess användningsområde. Låt någon annan sköta transkriberingen Det kan underlätta att anlita ett företag för att få sina ljudfiler transkriberade. Detta beror på att personalen som jobbar med att transkribera ljudfiler har lång erfarenhet, utbildning och även är tränade på dialekter. Dialekter och typiska ord och uttryck kan vara vanskligt och svårt att förstå om man inte får dessa transkriberade och förklarade.

Många olika företag på marknaden erbjuder transkriberingstjänster till olika priser. Om man vill så kan man också anlita personer som jobbar frilans men då har man inte den säkerhet och garanti som man får med ett företag. Oftast visar priset på transkriberingen vad man får ut. Ett billigt jobb behöver inte vara ett dåligt utfört jobb, men kan vara. Många företag har garantier på deras jobb och det underlättar att veta att ens fil blir behandlar på rätt sätt och att transkriberingen är rätt och riktig.